ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนบ้านเมืองขอน อ.สันทราย กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม และร่วมวางแผนการดำเนินการ ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว ของโรงเรียนบ้านเมืองขอน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เป็นเงินจำนวน 420,000 บาท