ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการคุมสอบ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบที่สำนักทดสอบทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด และตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี นางจำเริญ สีมารัตน์ ผอ.ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ