สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทน์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยื่นสงบนิ่งแผ่เมตตา กิจกรรมทุกเช้าวันจันทร์ ในการสร้างความตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต3