สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โดยนักเทคนิคการแพทย์และนักรังสีการแพทย์ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพตามรายการที่กำหนดตามสิทธิ์ทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่