สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา โครงการ “Aerosoft Give Scholarships มอบทุน 100 ล้าน สานฝันให้เด็กไทย”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการรับมอบทุนการศึกษา จากนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการบริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) มูลค่า 103,293,766 ล้านบาท ให้แก่นักเรียน จำนวนกว่า 4,000 โรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ลคความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
.
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอบคุณแทนน้องๆ นักเรียนที่ได้ทุนทุกคน ตามที่พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญสองข้อ คือ เรียนดีและมีความสุข เรียนดีหมายถึงทุกคนจะเรียนดีได้ เด็กทุกคนต้องเรียนและผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งทุกคนที่ได้รับทุนอยู่ในข้อนี้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่เหนือกว่าความดีก็คือความสุข โดยปัจจุบันเราพบว่าเด็กๆ ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านเศรษฐกิจครอบครัว ปัญหาสังคม รวมทั้งปัญหาการเมือง และปัญหาความมั่นคงกระทบกับเด็กทั้งหมด ซึ่งแม้เด็กๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ในภาวะปัจจุบันก็อาจจะทำให้ติดขัดบ้าง ทางเราก็จะพยายามดูแลในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้เด็กได้เรียนดีและมีความสุขโดยถ้วนหน้า เพราะเด็กๆ เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ
.
“การให้ทุนกับน้องๆ นักเรียนในวันนี้ ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่มีคุณค่าต่อการสร้างอนาคตของประเทศชาติ ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทางโรงเรียนที่ได้รับทุน ขอขอบคุณบริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด (Aerosoft) นำโดยคุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ถือเป็นการให้ที่มีคุณค่าและมีความยั่งยืน นักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืน และสร้างประเทศชาติของเราให้เท่าทันกับประเทศอื่นในโลกยุคปัจจุบันต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
.
ด้านนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ที่ได้จัดทำโครงการ “Aerosoft Give Scholarships มอบทุน 100 ล้าน สานฝันให้เด็กไทย” ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอนาคตให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และหวังว่านักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะได้นำไปต่อยอดและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป
.
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการบริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการ “Aerosoft Give Scholarships” จนแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสานฝันแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ได้ใช้เป็นทุนในการต่อยอดศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต
.
ทั้งนี้ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด คือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Aerosoft ที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นเลิศทางด้านการออกแบบและการผลิตรองเท้าที่มีคุณสมบัติ หนุนอุ้งเท้า (Arch Support) และรองรับกับสรีระของเท้า เพื่อความสบายและสุขภาพเท้าที่ดีของผู้สวมใส่ทุกคน ซึ่งโครงการนี้ บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งคุณภาพชีวิต และอนาคตของเด็ก ๆ จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศ เป็นทุนที่มอบให้ในลักษณะให้ฟรี โดยไม่มีพันธะผูกมัดใดๆ