สพฐ.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา “สพฐ. – ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว พร้อมด้วย นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และทีมผู้บริหารจากบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “สพฐ. – ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี” ณ สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
.
นายชนะ สุ่มมาตย์ กล่าวว่า ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของทางบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ที่ได้ตระหนักและ
มองเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมการแข่งขัน สพฐ.-ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของประเทศในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านกีฬา และที่สำคัญยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคดีให้กับเยาวชน ซึ่งตรงกับนโยบายของสพฐ.ผมเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนกีฬาวิ่ง 31 ขา นี้ จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองถึง การอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ และหล่อหลอมความสามัคให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม สพฐ. มีความยินดีและเป็นเกียรติยิ่งที่ได้ร่วมกับทาง บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ขับเคลื่อโครงการเพื่อเยาวชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป
.
ทั้งนี้โครงการ “สพฐ. – ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี” ได้ริเริ่มและดำเนินการจัดการแข่งขัน ขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 และจัดการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี เป็นเวลา 18 ปี ได้เห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกความสามัคคี ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้แก่เยาวชนไทยอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ส่งผลให้การดำเนินโครงการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศในการเข้าร่วมโครงการ

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อ.ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 เป็นแชมป์ได้ในปีนี้ วิ่งทำเวลาได้ 09.06 วินาที ทำเวลาได้ดีที่สุดจากนักกีฬา 20 ทีม ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หลังจากรอคอยมาถึง 13 ปี