สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มอบหมายนายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดพระชนม์ชีพ

ซึ่งก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบจนถึงปัจจุบันและอนาคต โดยนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์ภาคเอกชน ภาคประชาชน  กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ