สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี พลตำรวจตรี อารักษ์ อ่อนแย้ม เป็นประธานอนุกรรมการ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบหรือนุมัติดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการ ก.ค.ศ. ให้เกิดประสิทธิภาพ