สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.(ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบแนวนโยบายด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษา สพฐ.และของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567