สพป. ปทุมธานี เขต 2 มอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ฉบับพระราชทาน และสาราณุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 22 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2