โรงเรียนเมืองแพร่ จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 “เมืองแพร่สืบสาน สภาเล่าเมือง ลือเลื่อง Soft Power ” ณ โรงเรียนเมืองแพร่ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ “เมืองแพร่สืบสาน สภาเล่าเมือง ลือเลื่อง Soft Power“ ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ กล่าวรายงานการจัดงานฯ โดยมี พระโกศัย เจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ในฐานะประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพม.แพร่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู นักเรียน และภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดฯ เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิชาการ แสดงผลงานความภาคภูมิใจของโรงเรียน คณะครู และนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเมืองแพร่ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1B-se10wiWY_XcL-EIiJMW-uliAyMnpDP?fbclid=IwAR31Za1wxhyYGwjogzEfsBKJHzbaYCpnPfec9Cqr4xv_01u4V4Ykco8qRL8

Latest posts by พรชัย เอี่ยมนุ้ย (see all)