นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมมอบแนวทางการตรวจราชการฯ

วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมมอบแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเขตตรวจราชการที่ ๘ และเขตตรวจราชการที่ ๙ โดยมีดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค ๘ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จังหวัดชลบุรี