นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูผู้ช่วย

วันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูผู้ช่วย ที่บรรจุ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู วินัยทางการเงิน และจรรยาบรรณในการใช้สื่อเทคโนโลยี และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอสนามชัยเขต จัดอบรมโดยชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสนามชัยเขต ณ โรงเรียนสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา