สพฐ. ชื่นชม นักเรียนทำความดี ช่วยผู้พิการรอดพ้นเหตุบ้านไฟไหม้ จ.ลพบุรี

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีนักเรียนชายกลุ่มหนึ่ง ได้เข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุและลูกพิการซ้ำซ้อนให้รอดพ้นจากกองเพลิงที่กำลังไหม้บ้าน ที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในวัยรุ่นกลุ่มที่เข้าช่วยเหลือ มี นายวีรภัทร ม่วงกุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (สพม.ลพบุรี) นั้น

.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า ตนรู้สึกชื่นชมในการกระทำที่กล้าหาญของนักเรียน  เข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอันตรายอย่างมีสติและความกล้าหาญ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นำโดยนายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.ลพบุรี และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้การยกย่องเชิดชูเกียรติ นายวีรภัทร ม่วงกุน ในการทำความดีครั้งนี้ และมอบให้นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่ ประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบเหตุด้วยอีกทาง

.

“สพฐ. ขอชื่นชมน้องวีรภัทร ม่วงกุน และเพื่อน ๆ ที่ได้ทำความดีช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของพลเมืองดีที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ มีจิตอาสา ไม่นิ่งเฉยต่อความทุกข์ร้อนของผู้อื่น ตามที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เป็นพื้นฐานที่ดีของพลเมือง ผู้จะเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว