สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางธีรนุช แฝงเพ็ชร นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องศรีมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)