สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โดยวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” และเวลา 13.00 น. นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และในวันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธนัชพงศ์ สุนทรทิพยกิตติ์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมคณะวิทยากร ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ CANVA for Education” และเวลา 13.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมบรรยายการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมี นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ และมอบวุฒิบัตรแก่วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)