สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมรับชมพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. พร้อมประชุมทีมบริหาร

21 มีนาคม 2567 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1เป็นประธานการประชุมทีมและร่วมรับชมพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ร่วมรับชมพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านทางระบบ conference เพื่อรับฟังข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติราชการ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมทีมบริหาร เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ และชี้แจงข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1