สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open house) TKS Land แดนแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

26 มีนาคม 2567 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Open house) TKS Land แดนแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ของครู นักเรียนทุกระดับชั้น (อนุบาลปีที่ 2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) และเป็นเวทีให้กับครู และนักเรียน ได้แสดงผลงานทางวิชาการ ผลงาน 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ ตลอด 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนธารเกษม