สพป.นครปฐม เขต 2 จัดรายการ “ศุกร์สวัสดี ที่นี่ สพป.นฐ.2” ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 สพป.นครปฐม เขต 2 โดย นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการพบปะผู้บริหารสถานศึกษาทุกวันศุกร์ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวข่าวของโรงเรียน ในรายการ “ศุกร์สวัสดี ที่นี่ สพป.นฐ.2” ครั้งที่ 5 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยการถ่ายทอดสด Streaming ผ่าน Google Meet และ Youtube ของ สพป.นครปฐม เขต 2

โดยช่วงที่ 2 “เรื่องเล่า ข่าวโรงเรียน” ได้รับเกียรติจาก นางจำเริญ สีมารัตน์ ผอ.ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คุณครูสุทธิลักษณ์ สุทธิธรรม และคุณครูอรพินท์ นัคราจารย์ ครูชำนาญการพิเศษ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ (วPA) ในระบบ DPA ณ ห้องพิมานมาศ สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)