ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี “มณฑลนครชัยศรีเกมส์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี “มณฑลนครชัยศรีเกมส์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในกลุ่มมณฑลนครชัยศรี

ในการนี้ นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติร่วมงานและเป็นประธานมอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ และได้รับเกียรติจาก นายสมัชชา ทองสิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณตนในครั้งนี้ด้วย

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)