ศูนย์ HCEC โรงเรียนนารัตน์จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับ ครูผู้สอนภาษาจีน”

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ. สพม. แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับ ครูผู้สอนภาษาจีน” โดยมี ว่าที่ ร.ต. วีรภัทร แก้วทอง ผอ.โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนนารีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.แพร่ คณะครูผู้เข้าร่วมอบรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี สำหรับการอบรมดังกล่าว ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อครวามเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Active Learning HCEC) โรงเรียนนารัตน์จังหวัดแพร่ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมขึ้นเพื่อ พัฒนาเพิ่มพูน ศักยภาพด้านวิชาการครูผู้สอนภาษาจีน จากวิทยากรเจ้าของภาษา และแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ปรับการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสื่อการสอนที่หลากหลาย โดยมีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาภายในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมอบรม ณ ห้องประชุมจรัสฉายไพฑูรย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

Latest posts by พรชัย เอี่ยมนุ้ย (see all)