สพป.นครปฐม เขต 2 จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน” แก่สถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน” แก่สถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องชลนที อาคารพระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)