สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ นำ นางเกษรินทร์ วิริยะภาภรณ์ ,นางสาวสิรีธร  ไหวพริบ คณะจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด คือ 1.โรงเรียนรังงามวิทยา อ.เนินสง่า(โรงเรียนปกติทั่วไป)  2.โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) 3.โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส (โรงเรียนโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)  4.โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส (โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศ)   โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลของโรงเรียน ให้คณะทำงานเป็นข้อมูลในการตรวจติดตามฯ  จากนั้นนำคณะตรวจเยี่ยมห้องเรียน และตรวจสภาพอาคาร สถานที่และบริบทภายในโรงเรียน เพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป