แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานคณะกรรมการการสึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริดและประพฤติมิชอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเกิดเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (anyflip.com)

Download — > แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ