สพฐ. ห่วงค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน กำชับเขตพื้นที่เข้มมาตรการสู้ฝุ่น พร้อม Work from home ได้หากจำเป็น

วันที่ 10 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างใกล้ชิด ตามข้อสั่งการของพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้แจ้งกำชับให้หน่วยงานในสังกัด เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งประกอบด้วยมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
.
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ล่าสุด พบว่าค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น สพฐ. จึงได้มีหนังสือเน้นย้ำไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม โดยอ้างอิงมาตรการและแนวปฏิบัติของฝ่ายปกครองในพื้นที่ รวมถึงพิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Work from Home) โดยให้คำนึงถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการและความปลอดภัยในสุขภาพของบุคลากรเป็นสำคัญด้วย
.
“วันนี้ รัฐบาลได้ยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกันในการทำงาน ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. รวมถึง สพฐ. ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย หากผู้อำนวยการเขตพื้นที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ฝุ่นฯ มีความรุนแรง สามารถพิจารณาให้บุคลากร Work from home ได้ โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ และประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้การป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปในทิศทางเดียวกันแบบ ONE TEAM” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว