สพฐ. ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ปีใหม่ 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 และร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารฯ ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ นายชูชาติ ทรัพย์มาก นางรัตนา ศรีเหรัญ และนายโรจนะ กฤษเจริญ โดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ สพฐ. ต่างรดน้ำดำหัวและรับพรจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างชื่นมื่น เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมกระชับสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว สพฐ. ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น