โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี เด็กดีมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดโบสถ์ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “วัดโบสถ์เกมส์” ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนวัดโบสถ์ เด็กดีมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา” โดยมี ดร.ณัฐิกานต์ รักนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หันมาสนใจกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน เพื่อการแข่งขันในระดับต่อไป การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย คณะสี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์