สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยุค 4.0 ของสถานศึกษา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยุค 4.0 ของสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญ คำภิระแปง นายกสมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน ณ หอประชุมโรงแรมทองเพกา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นและการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น