สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ น.ส.สุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยจังหวัดชัยภูมิ ได้เชิญชวนนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ในการนี้ นักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แจ้งความประสงค์ร่วมสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นจำนวนมาก และได้รับการจัดให้สมัครลงทะเบียน เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการรับพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 256 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ