นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด