สพป.ชัยนาท ร่วม “โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย นางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วม “โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสุวรรณโคตรมาราม (วัดคลองมอญ) หมู่ที่ 4 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดย นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน