คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ ดังแนบ คู่มืออาหารกลางวัน 2567