คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วย สพฐ.ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ ดังแนบ คู่มืออาหารกลางวัน 2567

https://drive.google.com/drive/folders/14YCk8fQ0w2N-5Fus0G0TopvDG2zZeACn