สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ด้านบุคคล) ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 23 พฤษภาคม  2562  นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นางอารีรัตน์ พิพัฒจิตตระกูล  ผู้อำนยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ด้านบุคคล) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศธจ.ชัยนาท โดยท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท ประธาน อกศจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม