สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยม ติดตามจากคณะศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมและต้อนรับ การตรวจเยี่ยม ติดตามจากคณะคณะศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี ณ ห้องสมุด สพป.หนองคาย เขต 1 ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานวัยเรียน และชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตวัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2562 โดยคณะศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อการเรียนการสอน คู่มือการดูแลนักเรียนออทิสติกให้กับ สพป.นค.1   จำนวน 400  เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดอีกด้วย