สพป.ลพบุรี เขต 1>ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสหรัฐ คงมานะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อดูสภาพความพร้อมของการเปิดภาคเรียน จำนวน 3 แห่ง

  1. โรงเรียนวัดเขาหนีบ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  2. โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  3. โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โดยมีผู้บริหารโรงเรียนนำเยี่ยมชมสภาพสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน DLTV สนทนาพูดคุยกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง สอบถามปัญหา/อุปสรรคของโรงเรียนและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน นักเรียนในการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนและสถานศึกษาต่อไป…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายสหรัฐ คงมานะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)