สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดลพบุรี (วันที่ 3)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดลพบุรี (วันที่ 3) “ชาวลพบุรี ร่วมใจ แต่งไทยชมมหรสพสมโภช” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีการแสดงทางวัฒนธรรมจากโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มาร่วมกิจกรรมจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาววรัญญา ฤทธิ์บำรุง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)