สพป.ชัยนาท เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (Stem Education) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ว่าที่พันตรีสมเกียรติ  แก้วทอง รองผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (Stem Education) ประจำปีงบประมาณ 2562 อบรมครูรุ่นที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น กิจกรรม “หนู หนูกับ Zoo ใหม่” อบรมระหว่างวันที่ 24 – 26 พ.ค.62 ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ศูนย์อบรม สพฐ.014 โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเปิดการอบรม