สพป.ปัตตานี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑
พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานวัฒนธรรม จ.ปัตตานี  ซึ่งตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบพื้นที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และบริเวณถนนหนองจิก

พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานวัฒนธรรม จ.ปัตตานี
ซึ่งตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบพื้นที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และบริเวณถนนหนองจิก