วันที่ 24 พ.ค. 2562 : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่าย เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี

 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่าย เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี การรับ-จ่ายเงินค่าชุดนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

นายนิพนธ์ มณีรัตน์