สพป.ชัยนาท สร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption  Education)  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ  จำนวน 360 คน