สพป.ชัยนาท จัดอบรบครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (Stem Education) ประจำปีงบประมาณ 2562 อบรมครูรุ่นที่ 4

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เยี่ยมติดตามและให้กำลังใจคณะครู เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (Stem Education) ประจำปีงบประมาณ 2562 อบรมครูรุ่นที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น กิจกรรม “หนู หนูกับ Zoo ใหม่” ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ศูนย์อบรม สพฐ.014