สพป.ชัยนาท ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2562

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2562 เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับศูนย์ประสานงานทางการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย ผอ.สพป.ชัยนาท มอบนโยบายให้โรงเรียนถือปฏิบัติ ในเรื่อง การมีระเบียบวินัย และความสะอาด ในการประชุมครั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าประชุม และระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการลดใช้กระดาษแทนการส่งเอกสารตัวจริง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท