ผอ. สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผอ. สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566 โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ ภาพเพิ่มเติมคลิก