สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

วันจันทร์ที่ 27  พฤษภาคม  2562 เวลา 08.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   นำคณะรองผู้อำนวยการ สพป.นค.1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1  ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต พร้อมกับแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติราชการกับบุคลากร ในโอกาสนี้ นายสมชัย  การมาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพประทับ ได้มอบเงิน เข้าร่วมกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นจำนวนเงิน 1,000  บาท  ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1