สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะทำงานเตรียมการร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖ โรงเรียน คือ ร.ร.สียัดพัฒนา ร.ร.บ้านท่าเลียบ ร.ร.บ้านคลองยายสร้อย ร.ร.วัดนาเหล่าบก ร.ร.วัดต้นตาล และ ร.ร.วัดท่าเกวียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ รวม ๘ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว จำนวน ๖,๘๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  เพื่อมอบหมายภารกิจ ในการเตรียมการฝ่ายจัดสถานที่พัก/ค่ายย่อย ฝ่ายรักษาพยาบาล ฝ่ายกิจกรรมชาวค่าย และฝ่ายกิจกรรม