สพป.ยโสธร เขต1 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ในวันที่ 28 พฤษภาคม  2562  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งมีผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุม จำนวน 117 คน โดยนายสุริยันต์  มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยส.1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว