บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วม “จิตอาสาพัฒนา คูคลอง”

29 พ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้บุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยอำเภอสายบุรี ได้กำหนดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ณ คลองบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 1 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

มนทิชา   แวซอเหาะ       ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ             รายงาน
http://www.pattani3.go.th