การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.45 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนายประเสริฐ วาเล๊าะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม และรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1