สพป.สงขลา เขต 3 รับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ บุคลากรทางการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3  ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40 /2561 ณ  ห้องประชุม conference  room  สพป.สงขลา เขต 3 ซึ่งส่งสัญญาณการ conference จากส่วนกลาง สพฐ. โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาและนำมาปฏิบัติ ประเด็นเด่น 1.ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย รร.คุณภาพประจำตำบล สพฐ. 2.เลขาธิการ กพฐ./ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพฐ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 3.เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบอุบัติภัยของ รร.บ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 4. โครงการ Coding Thailand 5.ผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม รร.คุณธรรม 5.การนำนโยบายการพัฒนาภาษาไทยสู่การปฏิบัติของ สพท.และ รร.